Angajamentul de conformitate

Angajamentul de conformitate

?n urma revizuirii ?i transferului de cheltuieli al angajatorului HMRC, urm?torul pas ?n angajamentul nostru continuu de a respecta prevederile a fost de a realiza audituri ?i acredit?ri cu organisme recunoscute ?n domeniu.

Ce inseamna asta?

Acest lucru nu numai c? confirm? clien?ilor no?tri agen?ie c? se pot baza pe un serviciu de salarizare transparent ?i compatibil pentru pace, de exemplu, atunci cand revizuie?te PSL-ul lor, dar arat? ?i contractan?ilor cu care ne angaj?m, c? afacerile lor sunt gestionate ?n mod legitim cu cele mai bune practici toate timpurile.

Pa?aportul profesional

Pa?aportul profesional este o organiza?ie profesional? independent? de membru care lucreaz? cu toate sectoarele pie?ei muncitorilor flexibili.

?tampila de aprobare a pa?apoartelor profesionale este acordat? numai companiilor care au trecut printr-un audit riguros, de conformitate ?i sunt, de asemenea, utilizate de mai multe agen?ii ca punct de referin?? atunci cand revizuiesc furnizorii lor de salarizare. Orbital a finalizat toate verific?rile PP ?i este membru cu drepturi depline.

PRISM

PRISM este o asocia?ie profesional? nonprofit care reprezint? ?i promoveaz? interesele membrilor s?i care ac?ioneaz? to?i ?n cadrul sectorului intermediarilor de pl??i profesionale.

Sectorul acoper? furnizorii care ofer? asisten?? lucr?torilor temporari ?i companiilor de recrutare prin furnizarea de servicii de salarizare, angajarea lucr?torilor printr-o structur? umbrel? a companiei ?i sprijin pentru serviciile de contabilitate pentru lucr?torii care ??i desf??oar? activitatea prin intermediul societ??ii lor cu r?spundere limitat?, deseori denumit? un PSC.

Membrii aleg un Comitet Executiv, iar acest lucru direc?ioneaz? priorit??ile ?i activit??ile Asocia?iei.

Apsco

Asocia?ia companiilor profesionale de personal (APSCo) a fost creat? pentru a oferi tuturor firmelor implicate ?n recrutarea de talente profesionale care au un angajament fa?? de excelen??, sprijin specializat ?i voce distinct? de care au nevoie pentru a avea succes. Ofer? candida?ilor ?i angajatorilor un ecuson de ?ncredere de calitate oferind ?n acela?i timp firmelor membre o gam? inovatoare de servicii concepute pentru ace?tia de exper?i ?n recrutare.

101 Borough High Street, Londra, SE1 1NL

FCSA

?n calitate de asocia?ie profesional? pentru servicii profesionale de angajare (umbrel?, contabilitate, salarizare), FCSA lucreaz? pentru a sprijini sectorul ?i for?a de munc? flexibil?. Asocia?ii ?i membri ader? la Carta noastr?, care confirm? faptul c? afacerile lor opereaz? legal ?i sunt conduse de Fit & Proper Persons.

ECHIP?

TEAM este cea mai mare re?ea de recrutor independen?i din Regatul Unit. TEAM ofer? membrilor s?i servicii de recrutare ?i ocupare a for?ei de munc?, permi?andu-i membrilor s?i s? acorde toate beneficiile asociate unui recrutor independent, iar ?n acela?i timp s? fie capabil s? valorifice puterea de re?ea combinat? ?n peste 700 de loca?ii.

  0845 838 888 7

  0203 198 0094

  +44 (0) 8458 997 388

  0203 772 8622

  01730 890476

  professionalpassport.com

  www.prism.contractors

  info@apsco.org

  julia.kermode@fcsa.org.uk

  team@jobsatteam.com

Orbital Payroll Group este membru fondator al PRISM.

? 2020 Orbital Payroll Group Ltd. Toate drepturile rezervate

ro_RORomanian
en_GBEnglish pl_PLPolish pt_PTPortuguese (Portugal) pt_BRPortuguese (Brazil) ro_RORomanian
一本一道高清在线无码-一夲道DVD高清无码