Agencja - Skontaktuj si? z nami

Orbital wspó?pracuje z wieloma renomowanymi brytyjskimi agencjami w ramach zatwierdzonych lub preferowanych procedur dostawców, a ta dziedzina staje si? coraz wa?niejsza, aby zapewni?, ?e nie b?dziesz nara?ony na dzia?anie przez niezgodnych dostawców p?ac, które czasami mog? by? prowadzone przez pracowników nie?wiadomie.

Ze wzgl?du na zaanga?owanie w przestrzeganie naszych ró?nych akredytacji bran?owych uwa?amy, ?e posiadamy wszystkie odpowiednie kwalifikacje, z których skorzystaj? agencje o dowolnej wielko?ci iw ka?dym sektorze.

Je?li Twoja lista zapasów ma zosta? przejrzana do sprawdzenia, dlaczego nie skontaktowa? si? z Tob? w celu przeprowadzenia krótkiej rozmowy, aby sprawdzi?, czy nasze niezawodne i op?acalne us?ugi mog? w jakikolwiek sposób pomóc Twojej pracownikom i Tobie.

W przypadku ogólnych zapytań:
info@orbitalservices.co.uk

Wnioski o faktur? i informacje o p?atno?ciach:
payroll@orbitalservices.co.uk

Nowe rejestracje i zwi?zane z nimi zapytania:
register@orbitalservices.co.uk

Wykonawca - Skontaktuj si? z nami

Ró?ne agencje, ten sam orbitalny

To, ?e przenosisz agencje, nie oznacza, ?e ??musisz nagle zmieni? dostawc? p?ac i potencjalnie ponosi? wi?cej kosztów za mniejsz? us?ug?. Po prostu daj nam zna? nazw? nowej agencji i dane kontaktowe, a my zajmiemy si? reszt?. Wspó?pracujemy z setkami agencji w ca?ej Wielkiej Brytanii i mo?emy w ci?gu kilku minut ustali? z nimi p?atno?ci. Je?li nie zapytasz, nigdy si? nie dowiesz.

Skontaktuj si? z nami teraz, je?li chcesz nadal korzysta? z naszych us?ug w swojej nowej agencji:

Orbital Job Board

Ma nawet najdrobniejsze wolne miejsca w wiod?cych agencjach w Wielkiej Brytanii:

Nowe rejestracje

  01226 444445

  info@orbitalservices.co.uk

Rejestracja online

Portal kontrahentów

Logowanie do portalu

?2020 Orbital Payroll Group Ltd. All Rights Reserved

pl_PLPolish
en_GBEnglish pt_PTPortuguese (Portugal) ro_RORomanian pt_BRPortuguese (Brazil) pl_PLPolish
一本一道高清在线无码-一夲道DVD高清无码