Troch? o nas

Od 2008 r. Orbital wspiera brytyjskich pracowników kontraktowych zaanga?owanych w zlecenia agencyjne, zapewniaj?c opcje p?acowe PAYE i samozatrudnienia, które pasuj? do ka?dego poziomu zarobków.

Nasze us?ugi oferuj? punkt kompleksowej obs?ugi dla wykonawców w ró?nych sektorach przemys?u, zarówno dla dyscyplin bia?ych jak i bia?ych, ale równie? uzupe?niaj? agencje, zapewniaj?c bezproblemowy i efektywny przebieg p?ac przy minimalnym nak?adzie pracy.

Jako uznany dostawca na elastycznym rynku pracownika traktujemy wszystkich naszych klientów i kandydatów z t? sam? uczciwo?ci?, szacunkiem i jasn? komunikacj?, zgodnie z naszym w?asnym klientem i etosem wykonawcy "CARE":

dobezu?yteczny ZAuwa?ny Rinteligentny mibardzo szybko

Posiadamy równie? szereg uznanych w bran?y akredytacji, które potwierdzaj? nasze sta?e zaanga?owanie w przestrzeganie zasad i najlepsze praktyki. Dlaczego nie skontaktowa? si?, aby zobaczy?, jak mo?emy Ci pomóc.

Us?ugi, które oferujemy

Parasol PAYE.

CIS Sole Trader.

PAYE Bureau.

Wyró?nienia biznesowe

Zostali?my zidentyfikowani jako jeden z "1000 firm do inspirowania Wielkiej Brytanii" London Stock Exchange Group.

Orbital Payroll Group zosta?a uznana za jedn? z najszybciej rozwijaj?cych si? firm w Yorkshire.

Korzy?ci z u?ywania orbitalu

Czytaj wi?cej

Troch? o nas

Od 2008 r. Orbital wspiera brytyjskich pracowników kontraktowych zaanga?owanych w zlecenia agencyjne, zapewniaj?c opcje p?acowe PAYE i samozatrudnienia, które pasuj? do ka?dego poziomu zarobków.

Nasze us?ugi oferuj? punkt kompleksowej obs?ugi dla wykonawców w ró?nych sektorach przemys?u, zarówno dla dyscyplin bia?ych jak i bia?ych, ale równie? uzupe?niaj? agencje, zapewniaj?c bezproblemowy i efektywny przebieg p?ac przy minimalnym nak?adzie pracy.

Jako uznany dostawca na elastycznym rynku pracownika traktujemy wszystkich naszych klientów i kandydatów z t? sam? uczciwo?ci?, szacunkiem i jasn? komunikacj?, zgodnie z naszym w?asnym klientem i etosem wykonawcy "CARE":

dobezu?yteczny
ZAuwa?ny
Rinteligentny
mibardzo szybko

Posiadamy równie? szereg uznanych w bran?y akredytacji, które potwierdzaj? nasze sta?e zaanga?owanie w przestrzeganie zasad i najlepsze praktyki. Dlaczego nie skontaktowa? si?, aby zobaczy?, jak mo?emy Ci pomóc.

Us?ugi, które oferujemy

Parasol PAYE.

CIS Sole Trader.

PAYE Bureau.

?2020 Orbital Payroll Group Ltd. All Rights Reserved

pl_PLPolish
en_GBEnglish pt_PTPortuguese (Portugal) ro_RORomanian pt_BRPortuguese (Brazil) pl_PLPolish
一本一道高清在线无码-一夲道DVD高清无码